تبلیغات
ONLINE TV - تماشای آنلاین
ONLINE TV
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
[http://www.aparat.com/v/G0MhH]


تماشای آناین عمر گل لاله با دوبله جدید
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 10 آبان 1393 03:38 ب.ظ
آرزوببنداون منقاریه متربازو،ببین نرگس دیلیلی براناراحتی نیست خیلی شیک ورومانتیک هرکسی فراموش میشه فقط سعی کنید نفیسه روبرگردونید،أاهای جم هم میخواداین درانتظارآفتاب سیاه شده روپخش کنید وسلام نامه تمام . خداحافظ...
شنبه 10 آبان 1393 03:35 ب.ظ
ببینیدبچه هاالهه روفراموش کنید،اون دیگه نمیاد. ..شمابراش دوستای خوبی بودیدخدافظ همگی...
شنبه 10 آبان 1393 03:34 ب.ظ
ببینیدبچه هاالهه روفراموش کنید،اون دیگه نمیاد. ..شمابراش دوستای خوبی بودیدخدافظ همگی...
شنبه 10 آبان 1393 03:23 ب.ظ
ﺳﻼﻡ ﻣﻨﻬﻢ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﻴﺎﻡ ﻓﻘﻄ اﻭﻣﺪ ﻧﺮﮔﺲ ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻳﺰﺕ ﻛﻨﻢ ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﺑﺎﺯﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭا ﺧﺮاﺏ ﻛﺮﺩﻱ ﻗﺮاﺭ ﺑﻮﺩ اﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ اﻳﻨﺎ ﺑﻴﺎ ﻳﻢ ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﻌﺪﺷﻢ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﻴﺎ اﻭﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ اﺕ اﺷﻨﺎ ﺑﺸﻦ ﻭﻗﺘﻲ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺼﺮﻓﺸﻮﻥ ﻛﺮﺩﻡ ﭼﻮﻥ ﻣﻴﻮﻣﺪﻳﻢ اﻟﻜﻲ. اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻲ ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻣﺎ ﺷﺪﻱ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﺮاﺕ ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﻴﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻗﺮاﻥ ﺑﻪ ﺟﻮﻥ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻛﻪ اﺯﻫﻤﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮاﻡ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮ.
ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻡ ﮔﺎﻫﻲ ﻳﻪ ﺳﺮﻱ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻴﺎﻡ ﻫﻢ ﺑﺮا ﻫﻤﺘﻮﻥ ﮔﺬاﺷﺘﻢ. ﺗﻮﻧﺴﺘﻴﻦ ﺟﻮاﺏ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺸﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ
شنبه 10 آبان 1393 03:22 ب.ظ
اﺑﺠﻲ اﻟﻬﻪ ﺗﻮاﻡ ﮔﺎﻫﻲ ﻳﻪ ﺳﺮﻱ ﺑﺰﻥ ی ﭘﻴﺎﻡ ﺑﺬاﺭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻣﻴﺸﻢ اﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻢ.
شنبه 10 آبان 1393 03:19 ب.ظ
الهه جان ببین برا چی نیای اینجوری که خیلی بده اگه بری زندگی منو گرفتی نیومدن تو که اصن نمیشه باید بیای الهه دلمو نشکن دیگه من ابجی ندارم نمی خوام خواهرمو از دست بدم به هیچ عنوان
شنبه 10 آبان 1393 03:19 ب.ظ
ﺳﻼﻡ ﻣﻨﻬﻢ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺑﻴﺎﻡ ﻓﻘﻄ اﻭﻣﺪ ﻧﺮﮔﺲ ﺟﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺳﻮﭘﺮاﻳﺰﺕ ﻛﻨﻢ ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﺑﺎﺯﻡ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭا ﺧﺮاﺏ ﻛﺮﺩﻱ ﻗﺮاﺭ ﺑﻮﺩ اﻣﺮﻭﺯ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ اﻳﻨﺎ ﺑﻴﺎ ﻳﻢ ﻣﺸﻬﺪ و ﺑﻌﺪﺷﻢ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺑﻴﺎ اﻭﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاﺩﻩ اﺕ اﺷﻨﺎ ﺑﺸﻦ ﻭﻗﺘﻲ ﻧﻴﺴﺘﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﺼﺮﻓﺸﻮﻥ ﻛﺮﺩﻡ ﭼﻮﻥ ﻣﻴﻮﻣﺪﻳﻢ اﻟﻜﻲ. اﻣﻴﺪﻭاﺭﻡ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻲ ﻣﻮاﻇﺐ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﻳﺎﺩﺕ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮاﺑﻲ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻣﺎ ﺷﺪﻱ ﺑﺎﺯﻡ ﺑﺮاﺕ ﻗﺴﻢ ﻣﻴﺨﻮﺭﻡ ﻛﻪ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻴﻢ ﺑﻴﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻗﺮاﻥ ﺑﻪ ﺟﻮﻥ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﻛﻪ اﺯﻫﻤﻪ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺮاﻡ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮ.
ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻡ ﮔﺎﻫﻲ ﻳﻪ ﺳﺮﻱ ﻣﻴﺰﻧﻢ ﺷﺎﻳﺪ ﭘﻴﺎﻡ ﻫﻢ ﺑﺮا ﻫﻤﺘﻮﻥ ﮔﺬاﺷﺘﻢ. ﺗﻮﻧﺴﺘﻴﻦ ﺟﻮاﺏ ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺸﺪ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ
شنبه 10 آبان 1393 03:16 ب.ظ
من هیچ توضیحی نمیخوام چیزی هم براشنیدن نیازندارم تنهاناراحتیم نفیسه ست که نمیاد،من اینجاکاری ندارم دارم میرم پی زندگیم عین روزایی که بهزادنبودومنم نیومده بودم اینجاهمگی موفق باشیدخدافظ......
شنبه 10 آبان 1393 02:38 ب.ظ
الهه ببین علی بهت گفت این حرفو تا مطمئن بشه که دوسش نداری خواست خودت بگی اخه همنطور که گفتم نفیسه امیر تورو میخواد شوخی هم نبود الانم خیلی نگران شما دوتاس باشین بیاین از نگرانی درش بیارین الهه جان اگه توضیح میخوای بیا تا بگم بچه لطفا باشین بیاین علی دلم واست یه ذره شده خبری بده تا نمردم اومدین روسایت 6 ها باهمم
شنبه 10 آبان 1393 02:35 ب.ظ
علی باهام قهری ان حالت خوبه کجای بابا نگرانت شدم چند وقته خبری ازت ندارم ونگرانم بابا یه خبری بهم بده من تا شنبه نیستم توروخدا از حالت بهم بگو باز کاری کردم ناراحت شدی علی باشو بیا یه خبر فقط بگو خوبی
شنبه 10 آبان 1393 02:33 ب.ظ
سلام شماها چرا وقتی اتفاقی میفته حرف رفتنو میزنین خوب امیرم منو کشته بخدا با این حرف زدنش بس بذلرین بگم روشن شین باشین بیاین تا بگم سریع ها
جمعه 9 آبان 1393 12:33 ق.ظ
خوب است
جمعه 9 آبان 1393 12:29 ق.ظ
عالی است من خیلی جم الیان را دوست دارم
پنجشنبه 8 آبان 1393 12:14 ب.ظ
نفیسه واسا،شماهاواقعاحرف های منودرک نمیکنیدبه چی قسم بخورم که اون الهه من نبودم من چرابایدبااحساسات بقیه بازی کنم وقتی خودن بااحساساتم بازی شده...توبنون اومدن من أاولم به اینجااشتباه بود...خدافظ امیرامیدوارم فراموشم کنی...
پنجشنبه 8 آبان 1393 11:52 ق.ظ
داداش امیر شمام ببخش که هر شوخی باهاتون کردم
پنجشنبه 8 آبان 1393 11:50 ق.ظ
علی داداشی تو هم بیا نرگس نگرانته مواظب هم باشین
پنجشنبه 8 آبان 1393 11:49 ق.ظ
سلام خوبین آگه الهه مشکل تو منم که کنار کشیدن بابا امیر با من شوخی کرد میبینی که منم با اون شوخی میکنم ولی اگر شما به خاطر من کنار کشیدی من میرم و دیگه تو سایت نمیام از آشنایی همتون خوشحال شدم دوستون دارم به خدا میسپرمتون خدانگهدار
پنجشنبه 8 آبان 1393 11:10 ق.ظ
خودتم وقتی اون الهه اومدرفتارش بامنودیدی اون دوست دخترقبلی بهزاده،بهزادبه خاطرمن اونوول کرداونم واس همین شکاره خیلی کنجکاوی الان بابهزاددوسته وراحت وآسوده دارن زندگی میکنن اینجامنم که دنیایی که داشتم عوض شده....الهه هم وقتی حس توروفهمیدم اومدتلافی کنه این کل ماجرای منه حالاخودت میدونی...
پنجشنبه 8 آبان 1393 11:01 ق.ظ
امیراگه واقعادوسم داشتی باورم میکردی امروالهه قراربودبیادأهمه عذرخواهی کنه که علی ونفیسه نیومدن...توهن هرطورمیخوای قضاوت کن،ولی گوش کن،ببین چی دارم بهت میگم حست برام خیلی محترمه وقای چیزایی روکه گفتی خوندم باورم نشداصلافکرشم نمیکردم...ولی من نه به تونه به بهزادونه به سعیدهیچ حسی ندارم اینجابااحساسات سعیدم بازی شد فهمیدم اونم حسی به من داره ولی أتووعلی وسعیدمعذرت میخوان اینومیگم ولی من به هیچ پسری اعتمادندارم ناراحت نشیدأدستم،آره دروغم چراازت خوشم میادبچه باحالی هستی امامنوتوآینده ای نداریم عزیزم لطفاباورم کن اگه بودنم آزارت میده حاظرم برم تاتوراحت باشب حالادست خودته میخوای باورم کن میخوای نه.
پنجشنبه 8 آبان 1393 10:52 ق.ظ
علی جان خدافظ خیلی دوست دارم
پنجشنبه 8 آبان 1393 10:51 ق.ظ
امیر فکر میکنه بخاطره ستاره کنار کشیدی مشکلی نیست ولی من با ستاره شوخی کردم الهه ابجی جان باور کن خوب دیگه مارفتیم خدافظ
پنجشنبه 8 آبان 1393 10:49 ق.ظ
بی برده گفت دیگه بیام بنویس میتونیم بخونیم ولی جواب نمیتونیم بدیم تا 11 بدو الهه
پنجشنبه 8 آبان 1393 10:48 ق.ظ
خوب علی نتونستی بیای دیگه خدافظ عزیزم نفیسه والهه شماهم خدافظ راستی اگه کاری داری الهه وایسم تا11 وقت دارم
پنجشنبه 8 آبان 1393 10:46 ق.ظ
دیونه شده الهه ول کن بذار هرجور امیر میگه من اجازه ندارم چیزی بگم
پنجشنبه 8 آبان 1393 10:44 ق.ظ
نمی دونم چی کار کردم ولی جوری بود که از حرفت فرار کردی اینو نگفتم که ناراحتت کنم فقط حسم وگفتم ازت نمی خوام چیزی بگی چون واضح بود راحت باش خوشبخت شو کافیه با هرکی حتی بهزاد عوضی هم بود موردی نیست چیزی نگو بذار همین جوری باشه همینو خواستم بگم من میرم نرگس کارت داره میسبارمت به اقا امام حسین
پنجشنبه 8 آبان 1393 10:41 ق.ظ
خوبی الهه ببین یه خواهش دارم ازت من میدونم همون الهه قبلی تو بودی عزیزم ببین من بهت لطف نکردم و واقعا دوست داشتم خواستم بدونی چون ضایع بود اون خودت بودی فقط خواستم همینو بگم بهت همین لطفا جوابی نده
میخوام تو دلم بمونه نمی دونم ولی بهتره فقط خواستم بدونی
پنجشنبه 8 آبان 1393 10:38 ق.ظ
بازم شب های محرمو دل خون ما جونا
اقا جون حالم از این خوب تر راه نداره
میزنم دل به دریا من غلامم وتو مولا
قربونت بشم اقا
ایام سوگواری اقا امام حسین/ع/ رو به تمام شما تسلیت میگیم
عاشقای امام حسین یه صلوات
پنجشنبه 8 آبان 1393 10:37 ق.ظ
سلام جانم امیر...بچه هاکجایید...
پنجشنبه 8 آبان 1393 10:35 ق.ظ
الهه تو هم رفتی
پنجشنبه 8 آبان 1393 10:31 ق.ظ
قرار نیست کسی بیاد ما تا 11 منتظریم بیا علی دیونم میکنه البته بخاطر اون روز دیونه کرده که نگفتم مهمونی داریم وقول داد بعد نتونست بیاد بیا تا منو نکشته تا11 بیاین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی